Systek

Systek har vært sentrale i utviklingen av BankID og har hatt designansvar og testansvar for BankID FOI for BBS siden 2001. Systek var dermed også en av de aller første som inngikk en avtale med BankID-samarbeidet. Øyvind Apelland, direktør Tillitstjenester i BBS, er meget fornøyd med hva Systek har utrettet og anser Systek som et av Norges fremste PKI-miljøer.

Innføringen av BankID og PKI-baserte tjenester åpner for helt nye muligheter for integrerte forretningsprosesser innen alle deler av næringslivet og offentlig sektor. Dette gir også nye utfordringer med tanke på hvordan dere som skal lage nye tjenester virkelig får den gevinsten dere ønsker å oppnå.

Systek er en partner som er opptatt av å få fram denne gevinsten og våre erfaringer fra utvikling av PKI-baserte plattformer og tjenester siden 1998 har gjort oss i stand til å være med hele veien fra planleggingsfasen til full verdikjedetest av den ferdige tjenesten!

Systeks løsninger er basert på enkelhet og brukervennlighet og vi kan meget raskt sette opp elektroniske skjemaer som oppfyller juridiske krav og krav til ELMER-standarden for brukervennlighet.

 

Våre løsninger kan sømløst integreres med NOARK-baserte systemer og systemer med andre, standardiserte grensesnitt. Brukeren kan autentiseres med BankID og andre PKI-løsninger og skjemaer med vedlegg kan signeres digitalt.

Vi bruker i så stor grad som mulig produktifiserte løsninger som utvikler seg over tid slik at dere kan innføre BankID og PKI-baserte tjenester i en framtidsrettet, tjenesteorientert arkitektur som kan endre seg i takt med bedriftens utvikling.
 
Systek ble etablert i 1980 og har arbeidet med PKI-løsninger siden 1998 og har vært med på utviklingen av PKI-plattformer som Ericsson MCP, Telenor Mobil Handel og felles operasjonell infrastruktur for BankID i BBS. Vi har også utviklet ferdige e-handelsløsninger og lansert mange mobile handelstjenester.
 
Systeks kundeportefølje inkluderer de største aktørene i Norge innen industri, telekom, bank/finans og offentlig sektor. Systek er et "Sun Autorisert Java Senter" og har også lang erfaring med Microsoft og .NET- baserte prosjekter.

Kontakt oss for en uforpliktende gevinstvurdering. Vi lager også gjerne demonstrasjoner som er tilpasset din bedrift!

Kontaktinformasjon

 
Bjørn Sloth,
Markedsansvarlig 
 
+47 909 52 228
+47 951 30 207
 
Systek