Våryr BankID

26.06.2003, 12:33

Det har vært en travel vår for BankID. Infrastrukturen er på plass og piloter er i full gang. Partnerlisten vokser og forventningene og interessen for BankID er stor. 
- Infrastrukturen er på plass. Nå er BankID her! Bankene utforsker forretningsmulighetene, og nettbanker og flere brukersteder vil starte opp i løpet av høsten, sier BankID-koordinator Grete Sørensen. Det som har høyest prioritet nå er piloter og de siste justeringene for bruk av BankID i stor skala.

BankID Samarbeidet har brukt en del tid på tekniske utfordringer og tilrettelegging av god brukervennlighet.
- Markedet har til nå vært umodent, så etterspørselen har ikke vært stor. Å få på plass BankID som kun en sikkerhetsløsning i bank har ikke vært en stor pådriver da bankene har allerede svært god sikkerhet i nettbankene, mener Grete Sørensen, og understreker at BankID er mye mer enn bare en ny sikkerhetsløsning i nettbank. BankID vil kunne anvendes på en rekke nye områder på Internett der det er behov for legitimasjon og signering.

 

Rune Fjeldstad, divisjonsdirektør i DnB sa på den nasjonale konferansen for elektroniske signaturer 22. mai, at DnB ruller ut BankID for fullt i løpet av våren 2004. Flere SpareBank1-banker er godt i gang med pilot, og andre banker er også i ferd med å planlegge lansering.

 

Sørensen forteller at i Sverige er utviklingen ganske lik den i Norge. Fem banker står bak BankID Sverige som ble tatt i bruk tidligere i år. Den brukes hovedsakelig til offentlige tjenester, og det er kun én bank som bruker BankID-en i nettbank. - Vi har valgt en annen tilnærming enn i Sverige, men jeg vil påstå at vi ligger bra an i forhold til Sverige og andre land, sier Sørensen. Alle banker i Norge vil etter hvert kunne tilby kundene sine BankID. Men takten varierer ut fra bankens motivasjon og økonomi.

 

Standardisering

Bankene har gått sammen om å utvikle en rekke standarder for BankID. Blant annet har de samarbeidet om standarder rundt det tekniske, det sikkerhetsmessige, policyer og brukervennlighet.

 

- At bruken og utseende av BankID oppleves likt uavhengig av brukersted er en stor fordel for kunden, mener Grete Sørensen, som skryter av bankenes evne til å samarbeide, til tross for at BankID også er et produkt bankene konkurrerer om i markedet. Bankene har jobbet tett sammen med utviklingen av BankID-infrastruktur, og samtrafikk mellom over 100 potensielle utstedere er sikret. BankID Samarbeidet har hatt stor nytte av tradisjonen bankene har hatt rundt å samarbeide.

 

- Det har vært en bratt læringskurve for alle. De siste 2-3 årene har det vært en enorm kompetanseheving innen området elektronisk legitimasjon og signatur, sier Sørensen.

 

Interesserte partnere

Interessen for BankID er økende. Flere konkrete prosjekter er i ferd med å bli etablert i markedet. Det er til nå mellom 20-25 firma som har inngått intensjonsavtale med BankID Samarbeidet, de fleste konsulentfirma eller programvarehus. Hensikten med å bygge opp partnerprogram er å tilføre kompetanse, som kan føre til gode forretningsmuligheter.

 

- Vi tror at WM-data's lange engasjement i BankID gjør det mulig for oss å se flere anvendelsesområder for BankID enn hva som er naturlig for en bank med dens tradisjonelle marked. For oss framstår BankID som et mulighetenes land, sier Dan Friis Møller i WM-data som tror BankID kan gi et separat marked for tjenester og produkter når det er etablert for fullt. WM-data er BankID-partner og de ser muligheter for konsulentbistand og produktleveranser blant annet innenfor sikker integrert innrapportering for bedrifter.

 

SPAMA er en annen aktør som har inngått intensjonsavtale med BankID Samarbeidet og planlegger å integrere elektronisk signatur i sine dokumentløsninger.

- Vi ser på dokumenter med elektronisk signatur som en naturlig videreutvikling og kan dermed tilby kundene et enda bedre produkt. Vi tror BankID vil få stor kundespredning, noe som gjør de til en meget interessant samarbeidspartner, sier Svenn Kragerud i SPAMA.


GAN Media er også blant partnerne og har allerede integrert BankID i publiseringsløsningen Gloria. BankID ble allerede i mai tatt i bruk for innlogging på www.bankid.no som er BankID Samarbeidets nettsted.

 

SpareBank 1 først ute med ekstern pilot


SpareBank l er første bank ut til å gjennomføre pilot for BankID med eksterne brukere. Piloten er i gang med ansatte som brukere, mens kundene tas inn i piloten i august, når sommerferien er over for mange.

- I denne piloten tester vi hele produksjonsløpet rundt bestilling og identifisering med BankID. Piloten har også nytt og forbedret brukergrensesnitt. Vi gjennomfører først testing med ansatte for å luke bort tekniske og driftsmessige utfordringer. Når kundene blir m ed etter sommeren er det brukervennlighet som er i fokus, sier Liv Berg-Hanssen som er prosjektleder for piloten.

 

 

Prosjektleder i SpareBank 1, Liv Berg-Hanssen, forteller om BankID sine fordeler på e-signaturdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt skal 500 personer teste ut BankID, halvparten er ansatte og halvparten skal være kunder. Både de ansatte og kundene fordeles mellom de tre bankene som er med i pilotprosjektet, som er SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Oslo. Testbrukerne skal også dekke variasjoner i alder, bruksmønster og interesse for elektroniske banktjenester.

 

- For å få tak i kundene skal vi spørre etter interesserte i nettbanken og i filialene. Vi har allerede nå fått signaler på at mange er ivrige etter å prøve ut produktet og mulighetene, sier Berg-Hanssen. Ved å tilby kunder som kommer i filialen å teste piloten, fanger de opp kunder som ikke bruker nettbank i tillegg til eventuelle nye kunder. Alle kundene skal teste banklagret BankID, det vil si en BankID som er lagret på bankes server, og ikke på kundens egen datamaskin.
- Denne løsningen gjør at kundene kan bruke sin BankID over alt, med ett passord og brukernavn. Det gir full fleksibilitet, sier Berg-Hanssen. 
 

 

Smartkort Norge har i samarbeid med BBS levert sikkerhetskortene med offline kortlesere som skal benyttes sammen med BankID. Brukerne får fram en engangskode ved å putte et smartkort (kort med chip) inn i en kortleser som ikke krever installasjon eller tilkobling til kundens datamaskin. Kortleseren er så liten at den kan puttes i lomma. Les mer om dette i artikkelen "Endelig tid for Smartkort" i samme nummeret av Sparebankbladet.

 

Vellykket e-signaturdag

22. mai arrangerte Nærings- og handelsdepartementet i samarbeid med Nasjonalt PKI Forum en nasjonal konferanse om elektroniske signaturer (e-signaturer). I tilknytning til konferansen ble det arrangert en utstilling hvor leverandører av e-signaturløsninger kunne vise fram konkret bruk av elektronisk signatur innenfor næringslivet, organisasjoner og offentlig forvaltning. Bankene var godt representert og viste fram ulike tjenester hvor BankID kan benyttes. SpareBank 1 demonstrerte utstedelse og bruk av BankID i nettbank.

 

- Vi møtte veldig stor interesse på utstillingen og fikk mange positive tilbakemeldinger både den dagen og i ettertid. Vi har blitt kontaktet av potensielle leverandører og partnere, sier Liv Berg-Hanssen, som mente at en viktig fordel med BankID er at den kan brukes på tvers i bankene.

- En BankID du har bestilt hos oss i SpareBank 1 kan du også benytte i for eksempel nettbanken til DnB. Her tror jeg mange vil få seg en aha-opplevelse, smiler hun.

Av Helene Engen, Sparebankforeningen