BankID AML

BankID AML gjør jobben enklere for bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Bedrifter med rapporteringsplikt har fått skjerpede krav om å gjennomføre kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. BankID AML (Anti Money Laundering) gir bedriften tilgang på informasjonen som kreves for å gjøre en god kundekontroll.

Dette får bedriften med BankID AML:

 • Elektronisk legitimering og innhenting av fullt navn og fødselsnummer
 • Søkeresultater fra nordiske PEP-lister (politisk eksponerte personer/politically exposed persons) og deres nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere
 • Søkeresultater fra sanksjonslister
 • Fast bostedsadresse

BankID AML er en API-tjeneste som gjør at bedriften kan hente resulatene rett inn i sitt eget system. 

Gå til dokumentasjonen og se priser.


Er din bedrift rapporteringspliktig?

Mange bedrifter er ikke kjent med at de er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Disse bedriftene er omfattet av Hvitvaskingsloven §4:

 • Kreditt-, finansierings-, e-pengeforetak og banker
 • Foretak som driver valutavirksomhet
 • Betalingsforetak
 • Verdipapirforetak
 • Forvaltningsselskap for verdipapirfond
 • Forsikringsforetak
 • Foretak som driver forsikringsformidling
 • Verdipapirregister
 • Foretak som driver depotvirksomhet
 • Forvalter av alternative investeringsfond
 • Låneformidlingsforetak

I tillegg er disse bransjene rapportingspliktige, gitt visse betingelser (les nærmere i lovteksten):

 • Revisorer
 • Regnskapsførere
 • Advokater
 • Eiendomsmeglere
 • Tilbydere av virksomhetstjenester
 • Personer med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester
 • Tilbydere av spilltjenester