BankID AML

Enklere kundekontroll med BankID AML

BankID AML gjør jobben enklere for bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. 

 

Bedrifter med rapporteringsplikt har fått skjerpede krav om å gjennomføre kundekontroller. BankID AML (Anti Money Laundering) gir bedriften tilgang på informasjon som kreves for å gjøre en god kundekontroll. Bedriften din sparer tid og penger, får sømløs kundeonboarding og lavere omdømmerisiko. Det er superenkelt å integrere tjenesten.

BankID AML gir:

 • Elektronisk legitimering og innhenting av fullt navn og fødselsnummer
 • Søkeresultater fra nordiske PEP-lister (politisk eksponerte personer), og deres nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere
 • Søkeresultater fra sanksjonslister
 • Fast bostedsadresse

BankID AML er en API-tjeneste som gjør at bedriften kan hente resulatene rett inn i sitt eget system.  Ta gjerne en kikk på dokumentasjonen og priser. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Er din bedrift rapporteringspliktig?

Mange bedrifter er ikke kjent med at de er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Disse bedriftene er omfattet av Hvitvaskingsloven §4:

 • Kreditt-, finansierings-, e-pengeforetak og banker
 • Foretak som driver valutavirksomhet
 • Betalingsforetak
 • Verdipapirforetak
 • Forvaltningsselskap for verdipapirfond
 • Forsikringsforetak
 • Foretak som driver forsikringsformidling
 • Verdipapirregister
 • Foretak som driver depotvirksomhet
 • Forvalter av alternative investeringsfond
 • Låneformidlingsforetak
 • Kryptovaluta-tilbydere

I tillegg er disse bransjene rapportingspliktige gitt visse betingelser:

 • Revisorer
 • Regnskapsførere
 • Advokater
 • Eiendomsmeglere
 • Tilbydere av virksomhetstjenester
 • Personer med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester

Gratis frokostseminar 27. november i Oslo

Vil du vite mer om hvordan BankID AML gjør kundekontrollen enklere?
Se program og meld deg på