Hva inneholder BankID AML?

BankID AML er en verktøykasse for rapporteringspliktige. 

Med BankID AML kan du:

  • Legitimere kunden digitalt med BankID
  • Innhente informasjon som er nødvendig for kundekontroll av privatkunder, med Enkeltsøk person, inkludert søk mot PEP- og sanksjonslister
  • Innhente informasjon som er nødvendig for kundekontroll av bedriftskunder, med en kombinasjon av bruk av verktøyene Enkeltsøk person og Enkeltsøk organisasjon, inkludert søk på reelle rettighetshavere.
  • Gjennomføre løpende oppfølging for å oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet.

Se også:

Hvordan kommer man i gang?

BankID AML til kundekontroll av bedrifter

BankID AML til kundekontroll av personkunder

Hvilke bedrifter er rapporteringspliktige?

Se priser og dokumentasjon.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer og for å avdekke behov.