Hvilke bedrifter er BankID AML rettet mot?

BankID AML er rettet mot bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. 

Bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven er pålagt å gjøre kundetiltak for å motvirke terrorfinansiering og hvitvasking. Mange bedrifter opplever det som vanskelig og tidkrevende å gjennomføre tiltakene godt nok.

Dette produktet selges bare til rapporteringspliktige, og denne begrensningen har med behandling av personopplysninger å gjøre.

Bedrifter som er rapporteringspliktige har behandlingsgrunnlag for å hente og lagre bestemte opplysninger om kunden. Vipps/BankID AML opptrer som databehandler for bedriftene og har derfor behandlingsgrunnlag å distribuere opplysningene. Vi har ikke noe grunnlag for å formidle de samme opplysningene til bedrifter som ikke selv har et behandlingsgrunnlag.

Bedrifter som er rapporteringspliktige er ramset opp i lovens §2f:

 • bank 
 • kreditt og finansiering
 • Norges Bank 
 • e-pengeforetak og valuta
 • betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester 
 • verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond 
 • forsikringsforetak og forsikringsformidling 
 • verdipapirregister
 • foretak som driver depotvirksomhet 
 • forvalter av alternative investeringsfond 
 • låneformidlingsforetak
 • revisjon og regnskap
 • advokater
 • eiendomsmeglere
 • virksomhetstjenester
 • spilltjenester

Er du usikker på om din bedrift er rapporteringspliktig? Ta kontakt med oss eller med en jurist!