Hvordan ta i bruk BankID AML?

BankID AML er et fleksibelt API, noe som gjør det mulig å bruke det direkte inn i den arbeidsflyten eller programvaren for kundekontroll som en bedrift allerede bruker.

Her er noen måter å bruke det på:

Enkelte store bedrifter har egenutviklede verktøy som brukes for kundekontroll og andre prosesser. I disse tilfellene kan bedriftens egne utviklere raskt integrere bankID AML.

I flere bransjer er det vanlig å utføre kundekontrollen i et fagsystem eller bransjesystem. I disse tilfellene er det systemleverandøren som må integrere BankID AML for at din bedrift skal kunne bruke det. Kanskje er systemleverandøren allerede i ferd med det? Vi hjelper gjerne til med dialogen for å få BankID AML på plass i systemet som din bedrift bruker.

Enkelte bedrifter har ikke et eget verktøy og heller ikke noe bransjesystem. I disse tilfellene går det an å ta i bruk BankID AML gjennom en enkel portal som lar deg innhente legitimasjon fra kunden og de andre nødvendige opplysningene.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne veien videre!