Kundekontroll av bedrifter

Med BankID AML kan du identifisere og få bekreftet kundeopplysninger med levert firmaattest og informasjon fra mange ulike kilder, både for å finne informasjon om selve selskapet og om rolleinnehavere i selskapet. 

Du kan spare tid og manuelt arbeid ved at det blir samlet informasjon automatisk inn i verktøyet du allerede bruker med Enkeltsøk organisasjon.

Innhold i verktøyet Enkeltsøk organisasjon:

  • Basisinformasjon om selskapet
  • Signaturrett og prokura
  • Roller i selskapet (styreleder, daglig leder, styremedlemmer osv)
  • Reelle rettighetshavere, basert på aksjonærregisteret
  • Finansiell informasjon (omsetning osv)
  • Firmaattest
  • Sanksjoner på selskapet
  • Hvilke registre firmaet er registrert i (f.eks. momsregistret)

Denne informasjonen kan brukes på flere måter:

- Den kan lagres rett inn i kundebehandlingssystemet ditt

- Du kan verifisere opplysningene som kunden selv rapporterer

- Du kan hjelpe kunden din med å levere inn informasjon om seg selv, ved å preutfylle skjemaet med informasjon fra BankID AML, og la dem korrigere og verifisere.

Du kan lese mer om Enkeltsøk organisasjon i produktlitteraturen om BankID AML.

Deretter kan du innhente informasjon (PEP/sanksjon/adresse) om rolleinnehaverne i firmaet med verktøyet Enkeltsøk person, og ha et godt grunnlag for kundekontrollen.