Kundekontroll av personkunder

Med BankID AML kan du identifisere og legitimere en person digitalt uten personlig oppmøte. Samtidig blir informasjon som er nødvendig for kundekontroll hentet inn med verktøyet Enkeltsøk person.

Enkeltsøk person-verktøyet gjør at du kan legitimere kunden raskt og effektivt, og du slipper å bruke tid på å hente informasjon fra mange ulike kilder.

Innhold Enkeltsøk person:

 • Bevis på elektronisk legitimering
 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Folkeregistrert adresse
 • Søkeresultater fra Trapets´ nordiske PEP-liste, som også inneholder nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av PEPer.
  Listen er oppdatert med norske PEPer etter at ny hvitvaskingslov trådte i kraft.
 • Søkeresultater fra EUs sanksjonsliste.
 • Søkeresultater fra FNs sanksjonsliste.
 • Mulighet for søkeresultater fra OFAC-listen.
 • Dokumentasjon på at informasjonssøket er gjennomført, også dersom det ikke er treff i noen lister.

Kommende innhold:

 •  statsborgerskap og fødested