Med KRY kan du ha en videosamtale med legen fra mobilen eller nettbrettet. Du legitimerer deg trygt med BankID.

Helsetjenesten KRY har laget en app som gjør at du kan ta legebesøket på video. KRYs leger stiller diagnose, skriver ut resepter og henviser deg til spesialist ved behov. Helsetjenesten har åpent fra syv om morgenen til ti om kvelden, hele uken gjennom.

Å snakke med legen på video blir stadig mer populært. Det er ikke så rart, fordi det er enkelt, fleksibelt og kjapt. Tjenesten krever legitimering med BankID, noe som er avgjørende for en sikker og trygg kommunikasjon mellom lege og pasient.

- Vi ønsker at KRY skal være en sikker og tilgjengelig tjeneste for alle. BankID gjør det trygt for pasienten, og BankID er en ID som de fleste nordmenn kjenner godt og bruker til daglig.

Johannes Schildt, administrerende direktør i KRY.

Tjenesten KRY ble først lansert i Sverige. Nå er den også i Norge og Spania. Totalt 150 000 legebesøk er gjennomført, og pasientene er strålende fornøyd.

- Vi ønsker at KRY skal være en sikker og tilgjengelig tjeneste for alle. BankID gjør det trygt for pasienten, og BankID er en ID som de fleste nordmenn kjenner godt og bruker til daglig, sier Johannes Schildt, administrerende direktør i KRY.

- Overraskende mange medisinske problemer kan løses digitalt. Vi ser en fin vekst i antall pasienter som foretrekker en rask og fleksibel legevisitt. Samfunnsmessig bidrar vi til å senke terskelen for å besøke lege, samtidig som vi bidrar til en effektivisering av pasientbehandlingen, sier Schildt.

Signicat har implementert BankID i tjenesten. Se kry.no.

- Samfunnsmessig senker KRY terskelen for å besøke lege, samtidig som vi bidrar til en effektivisering av pasientbehandlingen.

Johannes Schildt, administrerende direktør i KRY.