Norske biler står stille 23 timer i døgnet. Nabobil sørger for å få dem i bruk, mens BankID gjør det ekstra sikkert for både utleier og leietaker.

Nabobil.no er en markedsplass som kobler privatpersoner som trenger en bil med personer som har en bil tilgjengelig. Tjenesten har skutt fart. I løpet av det første driftsåret har tjenesten fått mer enn 50.000 brukere, og mer enn 13.000 leieforhold er gjennomført.

- Delingsøkonomien er i veldig stor grad bygget på tillit og referanser. I Nabobil har vi et velfungerende anmeldersystem der folk legger igjen omtaler og anbefalinger. BankID er et fint verktøy for de som ennå ikke har bygget opp en profil med anbefalinger.

Even Heggernes, administrerende direktør i Nabobil.no

I registreringsløpet på nabobil.no kan brukerne verifisere sin identitet både med BankID og BankID på mobil. Slik kan begge parter vite med sikkerhet hvem de gjør avtaler med.

 - For vår del er BankID med på å gjøre delingsøkomien enda tryggere og sikrere - på en enkel måte som ikke krever mye av brukerne. Det er ikke obligatorisk å verifisere seg med BankID, men det er klart at det gir begge parter økt trygghet for transaksjonen, sier Heggernes.

 Heggernes tror at økt tillit til delingstjenester kan være med på å drive både tillit og bruk opp.

- Vi ser en fin vekst. Av de totale transaksjonene første driftsår har 50 prosent skjedd i løpet av de siste tre månedene. Så vi er optimistiske til fortsettelsen, både på vegne av oss selv og delingsøkonomien.

Even Heggernes, administrerende direktør i Nabobil.no