Norske biler står stille 23 timer i døgnet. Nabobil sørger for å få dem i bruk, mens BankID gjør tjenesten ekstra sikker for både utleier og leietaker.

Nabobil.no er en markedsplass som kobler privatpersoner som trenger en bil med personer som har en bil tilgjengelig. Tjenesten har skutt fart. Fra oppstarten i 2015 frem til i dag har mer enn 180.000 brukere registrert seg på plattformen og gjennomført mer enn 150.000 leieforhold.

- Delingsøkonomien er i veldig stor grad bygget på tillit og referanser. I Nabobil har vi et velfungerende anmeldersystem der folk legger igjen omtaler og anbefalinger. BankID er et fint verktøy for de som ennå ikke har bygget opp en profil med anbefalinger.

Even Heggernes, administrerende direktør i Nabobil.no

I registreringsløpet på nabobil.no kan brukerne verifisere sin identitet med BankID. Slik kan begge parter vite med sikkerhet hvem de gjør avtaler med.

 - For vår del er BankID med på å gjøre delingsøkonomien enda tryggere - på en enkel måte som ikke krever mye av brukerne. Heggernes tror at økt tillit til delingstjenester kan være med på å drive både tillit og bruk opp.

Sommeren 2019 ble det klart at Nabobil.no er kjøpt opp av verdens største bildelingsselskap, amerikanske Getaround.

- Dette oppkjøpet er utrolig spennende for Nabobil.no. Det å bli en del av Getaround gir oss muligheten til å investere ytterligere i teknologi og bygge den nordiske organisasjonen, sier Heggernes. Han understreker at BankID fortsatt vil være den foretrukne verifiseringsmåten på plattformen. 

- Vi ser en fin vekst. Av de totale transaksjonene første driftsår har 50 prosent skjedd i løpet av de siste tre månedene. Så vi er optimistiske til fortsettelsen, både på vegne av oss selv og delingsøkonomien.

Even Heggernes, administrerende direktør i Nabobil.no