Alle sakspapirer digitalt. Lyngen kommune sparer mye tid og penger med BankID. 

Løsningen er ikke mindre enn en verdensnyhet, med kombinasjon av ende-til-ende-kryptering og BankID.

- Da vi startet prosjektet, hadde vi et klart mål om en bedre og mer brukervennlig sakshåndtering, og samtidig kvitte oss med papirdistribusjonen av dokumenter til de folkevalgte, sier Grønaas.

Lyngen kommune nøstet i mulighetene, men fant ingen opplagte ”hyllevareløsninger”. En av utfordringene var ønsket om en løsning der alle dokumenter og saker kunne distribueres samlet, også de som er unntatt offentlighet. Dermed var for eksempel distribusjon per epost utelukket.

Løsningen? Lyngen kommune har kombinert skykryptering fra Ensafer fra Invenia med autentisering og signering fra BankID i sin nye løsning. De folkevalgte får melding når møtepapirer er klare, og autentiserer seg med BankID.

- Alle saksdokumenter til kommunestyre- og formannskapsmøter blir nå distribuert digitalt. Det er brukervennlig, sikkert, og bidrar til en strømlinjeformet møteprosess.

Hilde Grønaas, økonomisjef og assisterende rådmann i Lyngen kommune.

- En av de opplagte fordelene er at alle sakspapirer nå kan håndteres på samme måte. Her måtte vi tidligere skille mellom ordinære saker og saker unntatt offentlighet. Nå har vi et system som håndterer alt, og der vi i administrasjonen enkelt kan sende alle sakspapirer til de folkevalgte i et brukervennlig grensesnitt, sier Grønaas.

Tidligere måtte administrasjonen bruke mye tid på å printe, kopiere, sortere og frankere; både innkallinger, møtedokumenter og referater.

- Vi har fått frigjort kapasitet til andre arbeidsoppgaver, og kostnader til utsendelse av dokumenter er eliminert. Det er også enklere, både for oss og for politikerne, sier hun.

Kanskje like viktig er mulighetene systemet gir for øvrig kommunikasjon i kommunen.

- Med BankID er vi trygge på informasjonssikkerheten. Dataene er kryptert og ivaretar krav til behandling av sensitive opplysninger – rett informasjon til rett mottaker. Her ser vi for oss store muligheter til bruk innenfor både skole, barnehage, helse og barnevern, i tillegg til innbyggerdialog og kommunesamarbeid.

Hilde Grønaas, økonomisjef og assisterende rådmann i Lyngen kommune.