Når HELPs kunder logger seg inn med BankID, kan de lagre samboeravtale og testament, og de kan trygt utveksle sensitiv informasjon med advokaten sin.

Regjeringen kom i høst med nye, strengere krav til kundetiltak for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Den nye loven sier blant annet at rapporteringspliktige bedrifter må iverksette flere tiltak for å sikre at de har oppdatert informasjon om kundene sine, og kan dokumentere at de utfører forsterkede kundetiltak der det er påkrevd. Sjekk om bedriften din er rapporteringspliktig.

Revisjonsselskapet RSM Norge er en av flere rapporteringspliktige bedrifter som nå opplever at det nye lovverket skaper ekstra, men nødvendig arbeid.

– Kundeporteføljen vår teller drøyt 6500 kunder. Ytterligere tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er nødvendig, men betyr også at selskaper som oss må tilpasse seg og se etter mer effektive måter å møte kravene på, sier CFO i RSM Norge, Per Øyvind Stene.

Et av hovedelementene i vår digitale satsning er å lage en personlig digital kundereise for alle våre kunder. Og en forutsetning for å gjøre nettopp det, er å vite med trygghet hvem som er i den andre enden.

Identity manager i Storebrand, Marius Sorteberg

Ønsker seg økt automatisering
Hver høst utfører RSM organisasjonssøk på alle sine kunder for å se hvilke personer de trenger legitimasjon fra og om det er noen som må gjennom forsterkede kundetiltak. Ofte er dette snakk om personer som har tiltrådt nye stillinger som daglig leder, styreformann eller andre signaturberettigede roller. Disse søkene er i dag svært manuelle og Stene mener de i snitt bruker en time per kunde når de går igjennom hele kundelisten.

– Med dagens arbeidsmodell og ytterligere skjerpede krav, hadde vi nok brukt over en time per kunde når vi går gjennom kundelisten til høsten. Vi har mange skjemaer å fylle ut og signaturer og legitimasjoner som manuelt må hentes inn fra selskapene. Om vi må utføre kundekontroll så må vi manuelt slå opp i ulike registre og sjekke.