Etter et år med Kjenn-din-kunde-tjenesten RN Kundesjekk, puster Merethe Flø fra regnskapsforetaket Kantall med magen: — Vi føler oss mer à jour i antihvitvaskingsarbeidet nå!

Selskapet på Lillehammer er i vekst og har 16 autoriserte regnskapsførere i sving. Alle følger opp egne kunder til punkt og prikke. 

Hvitvaskingslovens krav om risikovurdering, legitimering og dokumentasjon på utførte kundetiltak, er kompliserte og strenge. Men oppgavene har blitt enklere med mer automatiserte oppslag mot registre, varsling og utsending av egenerklæringsskjema via RN Kundesjekk. 

— Vi sparer tid når vi har alt på ett sted. Vi har rett og slett fått færre løse tråder som må følges opp i ulike registre til enhver tid, sier Merethe. 

Vi har god kjennskap til kundene våre, men det er viktig å ikke være naive. 

Merethe Flø, autorisert regnskapsfører Kantall

Lett å komme i gang

Merethe syntes det var enkelt å komme i gang. Det første de gjorde var å oppdatere informasjon og dokumentasjon på alle kundene. De innehenter også egenerklæringer.

— Vi sparer mye tid på at systemet purrer opp kundene som ikke har signert egenerklæringsskjema. Det går av seg selv, sier Merethe.

Med BankID er det ikke lenger behov for at kundene kommer innom kontoret for å legitimere seg. 

Blir hørt

Systemet RN Kundesjekk er fortsatt relativt nytt, og det skjer løpende forbedringer av tjenesten. 

— Vi får god opplæring og kan spille inn ønsker. Når vi finner noe som kan forbedres, blir vi hørt. Det setter vi pris på, sier hun.

I det siste har RN Kundesjekk fått eierskapskart, oppslag i Konto- og adresseringsregisteret (KAR), internasjonale PEP- og sanksjonslister, og mulighet for å konfigurere modell for risikoklassifisering.

RN Kundesjekk gjør søk i de viktige kildene, og det går selvsagt veldig mye raskere enn det vi mennesker klarer selv. 

Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge

Viktig å effektivisere

Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge, sier hvitvaskingsregelverket er krevende både med tanke på å oppfylle regelverket og ressursene som kreves. 

— Hvis du skal oppfylle hvitvaskingsregelverket på en god måte, må du både kjenne deg selv og dine kunder. Du må stille deg spørsmål om hvor har du dine svakheter, og hvilke farer må du ta høyde for. Dette krever gjennomtenkte rutiner og løsninger, og RN Kundesjekk bidrar i dette med veldig viktige grunnlag til vurderingene som skal foretas, understreker Rune.

BankID til din bedrift?

Ved innsending av skjemaet samtykker vi bruker kontaktopplysningene for behandling og besvarelse. Forespørselen og kontaktopplysningene dine kan bli videresendt til BankID-partnere.

Fornavn er påkrevd
Etternavn er påkrevd
Bedrift er påkrevd
Organisasjonsnummer er påkrevd
Telefonnummer er påkrevd
E-post er påkrevd
Forspørsel er påkrevd
Du må bekrefte at du ikke er en robot