BI Studenter kaster papirene

Papirkontraktene forsvinner på BI. Nå signerer 4 av 5 studietilbudet med BankID.

Med BIs nye søkeweb er det ikke bare selve studiesøknaden som leveres digitalt.
Opplasting av vitnemål, dokumentasjon og annen informasjon lastes opp av søker, og blir man tilbudt studieplass, kan man akseptere plass og signere studiekontrakt digitalt med BankID.

- Vi er godt i gang med vårt andre opptak med nytt system. Stadig flere av våre prosesser blir digitale, og signering av studiekontrakt med BankID er en del av dette.

Mona H. Nymo, leder av søknadskontoret hos Handelshøyskolen BI.

Signering av studiekontrakt med BankID tilbys i tillegg til manuell signering av papirkontrakt. Tidligere hadde man kun manuell mulighet for signering av kontrakt, og akseptprosessen tok lang tid grunnet postgang. Med BankID kan du nå akseptere et tilbud om studieplass på få minutter. Alle søkere med norsk personnummer og BankID kan signere digitalt.

- Erfaringene så langt er veldig gode. 4 av 5 av søkerne som kan, signerer nå med BankID. Digital signatur betyr enklere søknadsprosess for søkerne, og færre manuelle prosesser og mindre administrasjon for oss.

Mona H. Nymo ved Handelshøyskolen BI.

Har du problemer med din BankID, kontakt brukerstøtte i banken din. 

Vil du vite mer om BankID til din bedrift?

 

Eller kontakt en av våre partnere