Bjørknes Høyskole er en liten høyskole med stort fokus på enkeltstudenten. BankID gjør det enda enklere å takke ja til studieplass.

Bjørknes Høyskole i Oslo er en høyskole i sterk vekst, men fortsatt en liten studieinstitusjon med korte beslutningsveier. Målet er et faglig tilbud av høy kvalitet, med stort fokus på enkeltstudenten.

Høsten 2016 åpnet Bjørknes Høyskole for at studentene kunne takke ja eller nei til studieplass med BankID. I første omgang gjaldt det skolens nettstudier, mens det fra 2017 også gjelder resten av skolens studietilbud.

Så langt ser det ut som at studentene responderer raskere etter at de har fått tildelt studieplass. Det gir oss også flere muligheter til å følge opp dem som ikke svarer, og kjøre flere opptaksrunder om det er behov for det.

Administrativ leder Keeley Welford Johansson ved Bjørknes Høyskole

Skolen har integrert signeringsløsning fra Signant.no med BankID inn i skolens fagsystem, som gjør at søkerne enkelt kan takke ja til studieplassen elektronisk med BankID.

- Kanskje like viktig: De kan selvsagt takke nei også, noe som gjør at vi til enhver tid har bedre oversikt over tildelte og aksepterte studieplasser, understreker hun.

Bjørknes har i mange år hatt søknadsskjema på nett, der studentene velger studie, laster opp dokumentasjon og sender inn søknad. Skolen sendte tidligere sendte ut tilbud om studieplass via e-post med akseptbrev som PDF, der søkerne måtte skrive ut, signere, scanne dokumentet og sende tilbake dokumentet med e-post eller som brev.

Å la studentene signere avtalen om studieplass elektronisk med BankID gjør det enklere for både studenten og oss selv. I tillegg får vi fylt opp klassene raskere før et semester starter ettersom studieplassen går videre til neste på listen dersom noen velger å avvise.

Administrativ leder Keeley Welford Johansson ved Bjørknes Høyskole