BankID AML

  • Er BankID godkjent som legitimasjon ihht. Hvitvaskingsloven?

  • Vil BankID AML kunne bidra med bistand til vår interne risikovurdering?

  • Vil tjenesten gi oss noe form for "bevis" for de screeningene som er utført?

  • Hvilke land dekkes av PEP-screeningen i tjenesten?

  • Når man screener et selskap (org. nummer) så utføres ikke Sanskjonsscreening av personer med roller i selskapet automatisk, hvorfor ikke?

  • Hvor mange ledd i selskapets eierstruktur viser tjenesten?

  • Kan vi få med fødselsnummer (11 siffer) på reelle rettighetshavere (og andre roller)? 

  • Vil man kunne hente ut firmaattest i tjenesten?

  • Fuzzy søk gir noen ganger veldig mange treff - hvorfor? 

  • Hvilken rett/begrensninger har vi til å behandle personopplysninger ved kundetiltak?