BankID

 • Hvordan får jeg BankID på mitt nettsted?

 • Hva er BankID-app?

Signering i bedriften

 • Kan jeg signere elektronisk på vegne av bedriften?

 • Hvordan sjekker jeg at dokumentet er signert?

BankID AML

 • Er BankID godkjent som legitimasjon ihht. Hvitvaskingsloven?

 • Vil BankID AML kunne bidra med bistand til vår interne risikovurdering?

 • Vil tjenesten gi oss noe form for "bevis" for de screeningene som er utført?

 • Hvilke land dekkes av PEP-screeningen i tjenesten?

 • Når man screener et selskap (org. nummer) så utføres ikke Sanskjonsscreening av personer med roller i selskapet automatisk, hvorfor ikke?

 • Hvor mange ledd i selskapets eierstruktur viser tjenesten?

 • Kan vi få med fødselsnummer (11 siffer) på reelle rettighetshavere (og andre roller)? 

 • Vil man kunne hente ut firmaattest i tjenesten?

 • Fuzzy søk gir noen ganger veldig mange treff - hvorfor? 

 • Hvilken rett/begrensninger har vi til å behandle personopplysninger ved kundetiltak?

 • Hvorfor får vi presentert en Reell rettighetshaver (RRH) med "percentageControl" = 100% uten at det presenteres noen aksjeeiere (shareholders)? Hvordan kan det ha seg?

 • Hvor mange ledd bakover i eierstrukturen går tjenesten for å finne en RRH?

 • Hvordan kan vi se om en RRH er en Direkte eller Indirekte eier?

 • Vi finner ikke en RRH på selskapet vi søker på, men mener at det finnes en RRH - er det noe feil?

 • RRH er død, hvordan kan det ha seg at tjenesten fortsatt viser personen som en RRH?

 • Hvorfor vises ikke alltid alle aksjonærer i forespurte selskap?

 • Screeningresultater fra OFAC-listen mangler?

 • Hvilke sanksjonslister er tilgjengelig i tjenesten?

 • Vil feilskrevet navn på personen i søket medføre at vi ikke får noe treff?

 • Trenger vi OFAC Sanksjonslisten, og evt. når trenger vi OFAC-listen?

 • Hvor god dekning er det på oppførte PEP i listene som benyttes?

 • Hvor god dekning er det på treff til Nære familiemedlemmer av PEP, såkalte RCA?

 • Hvor sikker kan man være på at en treff mot en PEP i tjenesten er en reell treff og ikke en falsk positiv?

 • I Danmark finnes det en egen offentlig PEP-liste, er denne tilgjengelig i tjenesten?

 • Hvor lenge vil en PEP fremkomme i listen etter at personen har gått av fra den rolle som gjorde personen til en PEP?

 • Blir det gitt varsel dersom en person fjernes fra PEP-/sanction-lister?

 • Finnes det en egen Norsk PEP-liste som vedlikeholdes av Norske myndigheter?

 • Vil tjenesten varsle ved tilstedeværelse av høyrisikoland på eiersiden, eller som del av selskapsstrukturen?

 • Hvordan kan vi tilby gyldig legitimasjon for juridiske personer (Bedrifter)?

 • I PDF-rapporten valgt med "norsk språk" er det fortsatt engelsk tekst, hvorfor?

 • I PDF-rapporten valgt med "Engelsk språk" er det fortsatt noe norsk tekst, hvorfor?

 • Hva betyr tallverdiene i "matchindicator" og "nameMatchValue" i personsøket?

 • Hvilke språk vil man få firmaattesten på?

 • Hva koster det å hente ut en firmaattest med BankID AML?

 • Hvilken informasjon inneholder firmaattesten i tjenesten?

BankID med biometri

 • Hvilken leverandør benyttes i løsningen?

 • Når anbefales det at en transaksjon er BankID Høy og ikke BankID med biometri?

 • Kan man bruke BankID med biometri til å signere et dokument digitalt?

 • Når kan «Ola Nordmann» logge seg inn på ulike steder ved å bruke BankID med biometri?

 • Hva må en bedrift/brukersted som i dag benytter BankID gjøre for å ta i bruk BankID med biometri?

 • Hva må sluttbrukere ha for å kunne bruke BankID med biometri?

 • Hvor sikkert er BankID med biometri?

 • Hva er prisen for en BankID med biometri-transaksjon vs. «vanlig» BankID med passord?

 • Hvor finner jeg teknisk informasjon om BankID med biometri?

 • Når ruller bankene ut BankID med biometri til sine kunder?

 • Når bør en kunde velge BankID på høyeste sikkerhetsnivå (Høy) og ikke BankID med biometri (nivå Betydelig)?

 • Hva er viktig å tenke på når en kunde/brukersted benytter iFrame?

 • Hva er tillitsnivået for BankID med biometri?

 • Hvem kan benytte BankID med biometri?

 • Hvorfor skal en bedriftskunde gå over fra dagens BankID (høy) til BankID med biometri?

 • Hvordan går jeg som brukersted frem for å ta i bruk BankID med biometri?

 • Kan et brukersted også få fødselsnummer når man har BankID med biometri?

   

 • Hvordan er kundeopplevelsen for kunder som ikke har aktivert BankID med biometri?

 • Hvor går jeg for å lese mer om BankID med biometri (produktinfo og UX/brukeropplevelse?)

 • Teknisk, hva er det som skjer?