Blir det gitt varsel dersom en person fjernes fra PEP-/sanction-lister?

Når en person fratrer den rolle som definerte personen til å være en PEP vil denne fratredelsesdato (angitt som "expired dato") fremkomme av responsen i feltet "comment" (både i JSON- og i PDF-rapporten).

Det må være opp til kunden å lage logikk på hvordan man benytter denne datoen.

Merk at det kan være personer som f.eks. var PEP i perioden 2010-2012, som ikke er lagt inn i listen, mens alle som var/er reg som PEP (etter 15.10.2018 - ny Hvitvaskingslov) og som ligger i listen i dag vil bli liggende i 20 år etter en evt. expired dato.