Nei. Finans Norge har utfordret Finanstilsynet for å se på mulighetene for å etablere en slik liste.

EU`s 5. direktiv pålegger medlemsstatene å etablere nasjonale PEP-registere, men Norge har enn så lenge ikke avgjort om man også skal gjøre dette.