Fuzzy søk gir noen ganger veldig mange treff - hvorfor? 

Ethvert søk i BankID AML krever treff på navn for å gi en match. Fuzzy søk er derfor en innstilling som kan velges for å ta høyde for ev. skrivefeil, eller manglende kunnskap om hvordan navnet til personen staves korrekt.

BankID AML leverer alle "treff" hvor navnelikhetsverdien er >0.6 (på en skala fra 0 - 1,0). Verdiene 0.6-0.7 slipper igjennom navn med betydelige ulikheter fra navnet benyttet i søket, spesielt dersom navnet kun består av to navn (man bør ikke benytte fuzzysøk om man kun har et navn). Funksjonaliteten bør alltid benyttes sammen med vurdering av treff på f.dato og man må selv vurdere hvor man setter en "cut off" på navnelikhetsverdiene. Se forøvrig eget veiledingsdokument om hvordan tolke matchverdiene som leveres i tjenesten.