De angir styrken av treffet. Mer inngående informasjon om disse tallverdiene kan dere få om dere velger "add attachment to report" Da vil dere få med et vedlegg til PDF-rapporten som beskriver disse tallverdiene mer inngående.