Hvorfor vises ikke alltid alle aksjonærer i forespurte selskap?

Rapporten bygger på Aksjonærlisten som er hentet fra årsregnskapet (som er det bedriften rapporterer inn til aksjonærregisteret).

Ved utarbeidelse av årsregnskap skal selskapet som hovedregel opplyse om selskapets 20 største aksjonærer, men aksjonærer som har mindre enn 1 % eierandel kan utelates – det har f.eks. Equinor gjort og det er da veldig få aksjonærer med mer enn 1 % eierandel -og derfor er listen over aksjonærer kort i det eksemplet.

I andre tilfeller vil også aksjonærer med mindre enn 1 % eierskap vises om de er blant de 20 største og bedriften har rapportert inn disse (dvs. tjenesten viser det bedriften har rapportert).