Hvilke land dekkes av PEP-screeningen i tjenesten?

Norge, Sverige, Finland og Danmark. Det jobbes med å inkludere internasjonale PEP-lister i tillegg.

Når man screener et selskap (org. nummer) så utføres ikke PEP-screening av personer som har en rolle i selskapet automatisk, hvorfor ikke?