Hvilke sanksjonslister er tilgjengelig i tjenesten?

EU og FN listen er "by default" inkludert i tjenesten. OFAC kan velges som tillegg.
HM treasury er også tilgjengelig på forespørsel - ta kontakt med oss.