Hvor god dekning er det på oppførte PEP i listene som benyttes?

Det er tilnærmet 100% dekning. De roller som er definert som PEP i lovverket er tilnærmet 100 % dekket med fødselsdato og/eller SSN (Sverige). Merk likevel at det ved større endringer (som ved stortingsvalg o.l.) kan gå noe tid før listene er oppdaterte da disse oppdateres manuelt av en egen administrasjon.