Meget god. Listene oppdateres daglig og for at Trapets skal oppføre familiemedlemmer i listen kreves etablerte og bekreftede linker mellom PEP-en og den aktuelle personen. Til dette benytter man offentlig tilgjengelige kilder, men Trapets har ikke tilgang til DSF (folkeregisteret) for å kunne utføre denne oppgaven. For å unngå for mange falske treff oppføres med andre ord kun de personer som Trapets bedømmer at de har nok informasjon om til å kunne bekrefte en familiær sammenheng ihht. Hvitvaskingsloven.