Det er ingen begrensning i antall ledd bakover og tjenesten leter helt til ev. første utenlandske selskap (og stopper der).

Husk at tjenesten pr. november 2019 regner prosent av prosent bakover i kjeden og vil da ikke vise en person som i en slik beregning kontrollerer mindre enn 25 % av aksjene.