Hvor mange ledd i selskapets eierstruktur viser tjenesten?

Tjenesten viser direkte eiere (både bedrifter og personer) samt datterselskaper. Et ledd opp og et ledd ned.

Det jobbes med å kunne vise mer komplette eierstrukturer (ev. kunne fortelle om en struktur er kompleks; da f. eks. bestående av mange noder/eiere og mange ledd, samt sirkulære eierforhold mm).