Meget sikker!

Siden PEP-listen vi benyttet i BankID AML har tilnærmet 100 % dekning med personenes fødselsdato (og SSN for Svenske PEP) vil man, ved å inkludere personens fødselsdato i søket, være ganske sikker på at samsvar som oppstår er riktig. Ytterligere info i tjenesten, som f. eks. adresseinformasjon o.l. vil avhjelpe å avgjøre evt. tvilstilfeller.