Tjenesten viser Direkte eiere under "shareholders" (aksjonærer).

Dersom den RRH som er presentert under "ownership" / "beneficial" ikke står oppført i "shareholders"-listen, så er personen en Indirekte eier i selskapet og den prosentvise kontrollen som vises er da den beregnede kontrollen bakover i kjeden.