Hvordan kan vi tilby gyldig legitimasjon for juridiske personer (Bedrifter)?

Gyldig legitimasjon for juridiske personer er etter hvitvaskingsforskriften § 7 blant annet;
Firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder.
BankID AML tilbyr firmaattest som en del av org.søket.
Identiteten til et selskap under stiftelse skjer når firmaattest foreligger.