"Control" handler ikke kun om hvor mange aksjer man eier. F.eks. vil det i et ENKeltmannsforetak ikke finnes aksjer, og da ingen som formelt eier aksjer i selskapet.

Derfor er det ingen «shareholders» som vises, men det vil allikevel kunne finnes en RRH som kontrollerer selskapet (typisk innehaveren av ENK).

Husk at definisjonen av en RRH er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden.