Enkelte kilder har kun tekst på norsk. F. eks. vil "Vedtektfestet formål", som hentes fra Brønnøysundsregisteret kun levers i det språk som ble benyttet da selskapet la inn denne friteksten ved registrering. Vi har valgt å ikke oversette disse tekstene slik at vi gjengir dataene slik de forekommer i hovedkilden.