Etteretningsinformasjon som ligger i Sanksjonslistene er ofte på engelsk og vi har valgt å ikke oversette denne informasjon for å unngå evt. feiloversettelser, og samtidig sørge for å gjengi dataene slik de forekommer i hovedkilden.