I PDF-rapporten valgt med "norsk språk" er det fortsatt engelsk tekst, hvorfor?

Etteretningsinformasjon som ligger i Sanksjonslistene er ofte på engelsk og vi har valgt å ikke oversette denne informasjon for å unngå evt. feiloversettelser, og samtidig sørge for å gjengi dataene slik de forekommer i hovedkilden.