Når man screener et selskap (org. nummer) så utføres ikke Sanskjonsscreening av personer med roller i selskapet automatisk, hvorfor ikke?

Dette er et produktvalg fra vår side, for å ikke oppmuntre til en praksis der man rått godtar data fra kilder som ikke er oppdatert til enhver tid.

Aksjonærregisteret, som beregningene gjøres ut fra, oppdateres ikke daglig og endringer i eierstrukturer og roller er vesentlig i denne sammenhengen.

Det kan være kommet nye eiere etter siste oppdatering av aksjonærregisteret, og dette er svært vesentlig dersom den den nye eieren f.eks. er sanksjonert eller PEP.

Det kan også være slik at personer som fortsatt står i aksjonærregisteret i realiteten har solgt eierandelen sin. I disse tilfellene har man ikke behandlingsgrunnlag for å innhente opplysninger om dem / screene dem.

Det er også slik at det finnes ulike fortolkninger av hvilke rolleinnehavere i en bedrift som bør screenes.

Den enkelte rapporteringspliktige må derfor ha et aktivt og selvstendig bilde av egen risikoprofil og regelsett for kundetiltak og skal derfor selv velge hvilke personer som skal screenes og ta stilling til usikkerheten i kildene.

Mange kunder bruker oppslagene på reelle rettighetshavere til å forhåndsutfylle et egenerklæringsskjema som kunden korrigerer før screeningen av personer blir foretatt.