Screeningresultater fra OFAC-listen mangler?

Da Norge er forpliktet til å gjennomføre sanksjoner vedtatt av FN og restriktive tiltak fra EU er disse to Sanksjonslister valgt «by default». Ønsker man OFAC kan denne listen velges som et tillegg. Se teknisk dokumentasjon for tilgang, ev. ta kontakt med oss.