Trenger vi OFAC Sanksjonslisten, og evt. når trenger vi OFAC-listen?

OFAC-listen er en sanksjonsliste som ikke er "tatt inn" i norsk lov, men listen er ofte et forretningsmessig krav for selskaper som gjør handel med/i USA. OFAC listen inneholder selskaper og personer som ikke får gjøre business med USA. Dersom man skal kjøpe Bolig i USA og bruker en Norsk megler til dette så vil denne megleren kunne ha et forretningsmessig krav om å screene mot OFAC. Dette er så klart mer vanlig for Banker som bistår med pengetransaksjoner til/fra USA.