Vil BankID AML kunne bidra med bistand til vår interne risikovurdering?

Nei. BankID AML leverer data og tilgang til lister for bruk i kundetiltak og data som kan benyttes som et supplement til å bestemme risikoprofil på kundenivå.

Kunder av BankID AML har likevel tilgang på de relevante nasjonale og bransjemessige risikoanalyser som tilsynene forventer at man kjenner og refererer til i sitt interne arbeid med overordnet risikoanalyse.