Vil feilskrevet navn på personen i søket medføre at vi ikke får noe treff?

Dette kommer an på hvilken innstilling dere bruker.

Det er to moduser for søk på navn; "Exact" og "fuzzy".

I Exact-modus må alle navn som benyttes i søket være eksakt likt slik personens navn er oppført i listen. "Ola Nordman" vil allikevel treffe mot "Per Ola Nordman" da begge navn benyttet i søket treffer med oppførte navn i listen. Rekkefølgen av navnene i søket er heller ikke av betydning. "Ola Norman" vil derimot IKKE treffe da "Norman" og Nordman" er forskjellig skrevet.

Dersom man bruker "fuzzy"-modus i dette søket vil det allikevel genereres et treff. Inngående veiledning om hvordan bruke disse modusene og tolke verdiene finnes tilgjengelig. Bruk av fuzzy-modus vil føre til flere falske positiver.