Vil tjenesten gi oss noe form for "bevis" for de screeningene som er utført?

Ja. I tillegg til respons levert som JSON vil dere kunne be om å få en PDF-rapport som viser hvem som har utført søket, når søket ble gjennomført og hvilke data som ble benyttet til å gjennomføre søket. Rapporten viser hvilke data som ble hentet ut, samt hvilke lister det ble screenet mot og resultatet av disse screeningene.

Dersom det ikke gjøres treff mot noen lister vil rapporten dokumentere hvilke lister det ble screenet mot på det gitte tidspunkt. Rapporten vil være "stemplet" av BankID og kan f.eks. benyttes til å bevise utførte screeninger og resultatet av disse.