Vil tjenesten varsle ved tilstedeværelse av høyrisikoland på eiersiden, eller som del av selskapsstrukturen?

Nei.

Vi har enn så lenge vært forsiktige med å etablere dataleveranser med flagging da den enkelte rapporteringspliktige må ha et aktivt og selvstendig bilde av egen risikoproifil og regelsett for kundetiltak. Kunder av BankID AML har tilgang til produktlitteratur hvor vi har linket til de relevant lister over risikoland, korrupsjonsindiaktorer og skatteparadis som referert til i lov og av Finanstilsynet.