I 20 år. Datoen for når personen fratrådte rollen som definerte han/hun som en PEP vil også fremkomme som "expired"-dato i tjenesten.

Man vil således kunne endre risikoprofil på kunden 12 måneder etter expired-dato dersom den overordnede risikovurdering tillater dette (Ref Finanstilsynets veileder).