Hvem kan benytte BankID med biometri?

Sluttbrukere som kan benytte BankID med biometri (ansikt, finger eller PIN) har aktivert dette valget inne i appen. Det er kun sluttbrukere med BankID-appen som kan benytte BankID med biometri foreløpig.