Når anbefales det at en transaksjon er BankID Høy og ikke BankID med biometri?

BankID med biometri er tilsvarer tillitsnivå Betydelig (på engelsk «Substantial»). Enkelte bedrifter vil ha krav til å benytte tillitsnivå Høy, for eksempel ved behandling av helseopplysninger. Tillitsnivå Høy anbefales til transaksjoner med høy verdi, som ved bekreftelse av avtaler eller ved betaling av store beløp.