Når bør en kunde velge BankID på høyeste sikkerhetsnivå (Høy) og ikke BankID med biometri (nivå Betydelig)?

BankID med biometri er på tillitsnivå Betydelig (på engelsk «Substantial»). Enkelte bedrifter vil ha krav til å benytte tillitsnivå Høy, for eksempel ved tilgang til sensitive personopplysninger som helseopplysninger. Tillitsnivå Høy anbefales for overføring av transaksjoner med høy verdi, som ved bekreftelse av avtaler eller ved betaling av store beløp. Høy må også brukes ved BankID-signering.

Ut over det er vår anbefaling:

  • Høy brukes ved endring av viktig personlig informasjon (som folkeregistrert adresse, o.l)
  • Høy brukes i transaksjoner som for brukerstedet eller brukeren involverer unormalt høy risiko (f.eks. ved overføring av unormalt store beløp)
  • Biometri brukes ved øvrige innlogginger og i "normale" betalingssituasjoner.