Når ruller bankene ut BankID med biometri til sine kunder?

Utrulling starter i første halvår 2023, først til en gruppe tilfeldig utvalgte betabrukere. Etter en periode med justeringer etter tilbakemeldinger fra de første brukerne, vi løsningen åpnes for alle i løpet av våren 2023.