Signering i bedriften

  • Kan jeg signere elektronisk på vegne av bedriften?

  • Hvordan sjekker jeg at dokumentet er signert?