Impact on Merchants

Et pågående prosjekt hos BankID Norge gjør det snart mulig for BankID utstedere å tilby sine kunder nye, software-baserte sikkerhetsinstrumenter som et tillegg til eksisterende kodebrikker, skrapekort, BankID på Mobil og kode-apper.

 

BankID brukersteder utenfor bank blir ikke påvirket av endringen på en slik måte at de må endre sine BankID-implementasjoner. Imidlertid vil det bli endringer i utstedernes løsninger og i BankID-klienten og dermed også for sluttbrukerne som brukerstedene bør gjøre seg kjent med.

 

Dokumentet BankID HA 2.0 Impact on Merchants beskriver endringene nærmere. Løsningen legges ut for test blant BankID utstedere 30. mai 2016 og forventes å gå i produksjon 17. august 2016.