Programvare

Release i produksjon

Hent siste dokumentasjon for utsalgssted (Espoo) 14.12.2016 (ZIP)

Separat release for BankID C-Server 5.1.6 (ZIP) (14. mars 2017)

Oversikt over de viktigste feil og mangler er tilgjengelig på
https://www.bankid.no/bedrift/utvikler/Kjente-feil-og-mangler--Known-issues/.

Spørsmål og innrapportering av feil skal skje til support@bankid.no.