Med BankID har 3,7 millioner nordmenn ikke bare fått enkel og sikker tilgang til nettbanken, men også muligheten til å identifisere seg og signere kontrakter og avtaler. Over 1,2 millioner bruker BankID på mobil, som gjør det enkelt å identifisere seg uten kodebrikke.

En rapport konsulentselskapet KPMG har utført på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, viser at norske bedrifter har stor tro på at ytterligere digitalisering vil bidra til økt lønnsomhet - både i form av reduserte kostnader, men også økte inntekter.

BankID Norge tror at langt flere private selskaper og virksomheter vil få gode effekter av å få fart på digitaliseringen og gjøre det enklere for kundene.

De offentlige tjenesteleverandørene er i forkant av utviklingen, langt bedre enn de fleste private.

Jan Bjerved, daglig leder i BankID Norge.

Med mobilbank og BankID på mobil har du full oversikt over økonomien – uansett hvor du er.
- Vi ser at jo lavere terskelen er for å autentisere eller signere, jo flere benytter seg av tjenesten. BankID på mobil-kundene har betraktelig høyere og mer variert bruk enn blant de som kun benytter kodebrikke, sier Bjerved.

Nå sitter bankene og det offentlige i førersetet. Andre virksomheter og bransjer er i startgropen på å tilby enkel og sikker identifisering av kundene.

- Mulighetene for norske bedrifter er store til å ta i bruk BankID, og dermed få en sikrere og mer digital kundeprosess, sier Bjerved.