Med BankID har 3.3 millioner nordmenn ikke bare fått enkel og sikker tilgang til nettbanken, men også muligheten til å identifisere seg og signere kontrakter og avtaler. Mer enn 700.000 bruker BankID på mobil, som gjør det enkelt å identifisere seg uten kodebrikke.

- Så godt som samtlige offentlige tjenester er godt i gang med digitaliseringen, og på tampen av 2015 åpnet over 700 offentlige tjenester opp for innlogging og signering med BankID på mobil, sier Håberget.

En rapport konsulentselskapet KPMG har utført på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, viser at norske bedrifter har stor tro på at ytterligere digitalisering vil bidra til økt lønnsomhet - både i form av reduserte kostnader, men også økte inntekter.

Håberget i BankID Norge tror at langt flere private selskaper og virksomheter vil få gode effekter av å få fart på digitaliseringen og gjøre det enklere for kundene.

De offentlige tjenesteleverandørene er i forkant av utviklingen, langt bedre enn de fleste private.

Odd Erling Håberget, daglig leder i BankID Norge.

- Vi ser at jo lavere terskelen er for å autentisere eller signere, jo flere benytter seg av tjenesten. Vi har mer enn 700.000 brukere av BankID på mobil, og vi ser en betraktelig høyere og mer variert bruk enn blant de som kun benytter kodebrikke, sier Håberget.

Nå sitter bankene og det offentlige i førersetet.

- BankID på mobil fører til økt bruk av digitale tjenester. Det ser vi helt klart. Brukerne er dessuten de mest fornøyde. Vi forventer en markant økning av brukere i de kommende årene. Mulighetene for norske bedrifter er store, sier Håberget.

VIL DU VITE MER OM BANKID TIL DIN BEDRIFT?

Eller kontakt en av våre partnere