Fuzzy searches sometimes provide a lot of hits - why? 

Any search in BankID AML demands a hit on name to provide a match. Fuzzy search is an option that can be selected to account for potential grammar mistakes, or missing knowledge in terms of how to write the respective person's name.

BankID AML presents all "hits" where ..

BankID AML leverer alle "treff" hvor navnelikhetsverdien er >0.6 (på en skala fra 0 - 1,0). Verdiene 0.6-0.7 slipper igjennom navn med betydelige ulikheter fra navnet benyttet i søket, spesielt dersom navnet kun består av to navn (man bør ikke benytte fuzzysøk om man kun har et navn). Funksjonaliteten bør alltid benyttes sammen med vurdering av treff på f.dato og man må selv vurdere hvor man setter en "cut off" på navnelikhetsverdiene. Se forøvrig eget veiledingsdokument om hvordan tolke matchverdiene som leveres i tjenesten.